Προφορικός και γραπτός λόγος

Προφορικός και γραπτός λόγος

Ο προφορικός και γραπτός λόγος έχει και αυτός τις διαφορές του με βάση πολλούς παράγοντες που μπορούν να προκύψουν. Ο δε γραπτός λόγος είναι...
Θεωρία κίνησης του Αριστοτέλη

Θεωρία κίνησης του Αριστοτέλη

Η μεσαιωνική θεωρία κίνησης του Αριστοτέλη αποτελεί βάση για πολλές μετέπειτες επιστημονικές και μη ανακαλύψεις. Οι οποίες βοήθησαν στην πρόοδο και διαφοροποίηση των πολιτισμών...